Imatge Principal
INICI » SELECCIÓ PERSONAL AJUNTAMENT : 8.01.00 Menú Selecció personal Ajuntament : 8.01.02 Menú Selecció personal Ajuntament - Convocatòries en curs
Enviar article a un amicimatge transparentImprimir article

DESTACATS

Premi de composició de música per a Cobla


Masquefa Sona Bé
Fem Cultura
Masquefa 2020


Telèfon males olors
Seu electrònica
Govern Obert i Transparència
Pla d'Acció Municipal
Perfil del contractant
Seguiment econòmic
Inscripcions online
NORMES D'ÚS DE LES BARBACOES DE LA FONT DEL ROURE
Guia comerços i empreses Masquefa
Guia Recursos Educatius Anoia Sud
Guia d'oferta formativa
Identitat Digital
Termini mitjà de pagament als proveïdors
Subscripció al butlletí electrònic
Revista - Masquefa Batega

Activitats Masquefa Batega

Premi Administració Oberta
POUM
P.A.U. 10 EL MASET REPARCEL.LACIÓ
Cuina Catalana Patrimoni de la Humanitat
Associació de Municipis per la Independència

Convocatòries en curs

Convocatòria i bases reguladores del procés selectiu, mitjançant concurs, d’una plaça de peó, personal laboral temporal en contracte en pràctiques de mitja jornada, adscrit a la brigada municipal d’obres de l’Ajuntament de Masquefa i la creació d’una borsa de treball, reservada a persones amb discapacitat, per fomentar la inserció laboral

BASES_CONVOCATORIA_PEO_BRIGADA_RESERVADA_DISCAPACITAT.pdf

*el termini de presentación de sol·licituds per participar a la convocatoria és del 31 de gener al 6 de febrer de 2018 (ambdós inclosos), tal i com figura a les bases

*Llista admesos i exclosos, dia i horari proves selectives i òrgan de selecció:

Les proves es realitzaran a l'Ajuntament de Masquefa (c/Major,93) dimarts 14/02/2018 amb els horaris que s'estableixen en el decret següent:

LLISTA_ADMESOS_I_EXCLOSOS_CONVOCATORIA_1_PLA_A_PE__BRIGADA.pdf

Acta tribunal 14/02/2018 resultats proves selectives: acta_tribunal_qualificador_proves_selectives_pe__brigada_reservada_personal_discapacitat.pdf

Convocatoria primer pla d'ocupació any 2018 de foment de l'ocupació local

CONVOCAT_RIA_PLANS_OCUPACI__2018.pdf

*el termini de presentació de sol·licituds per participar a la  convocatoria és del 30 de gener al 7 de febrer de 2018 (ambdós inclosos), tal i com figura a les bases

*Llista admesos i exclosos convocatoria: Llista_admesos_i_exclosos.pdf

dia de l'entrevista dijous 22 de febrer de 2018, veureu els horaris de les entrevistes en la llista d'admesos i exclosos

Convocatoria i bases reguladores del el procés de selecció per al nomenament com a funcionari interí, pel sistema de concurs oposició, d'un arquitecte tècnic i la creació d'una borsa de treball de l'Ajuntament de Masquefa.

anunci_bases_convocat_ria_arquitecte_tecnic.pdf

*el termini de presentación de sol·licituds és pel período 14 de desembre de 2017 al 2 de gener de 2018 (ambdós inclosos)

!! Disculpeu hi ha una errada en el número de compte on heu de fer la transferència de la taxa dels drets d'exàmen, que figura en les bases de la convocatoria. Us adjuntem el correcte en aquesta nota d'esmena:

ES08 2100 0241 7102 00007634

Gràcies i disculpeu les molèsties

Llista provisional d'admesos i exclosos convocatoria:

llista_provisional_Decret_admesos_i_exclosos_arquitecte_t_cnic.pdf

*termini de presentació d'al·legacions per aportar documentació: 29 de gener al 9 de febrero de 2018 (ambdós inclosos). Tal i com figura a les bases de la convocatòria, la llista provisional també s'ha publicat a l'etauler de la corporació.

Llista definitiva publicació DOGC admesos i exclosos, constitució tribunal i dia/lloc proves selectives:

DOGC_llista_definitiva_admesos_i_exclosos_convocat_ria_arquitecte_t_cnic.pdf

Convocatòria i bases reguladores per a la provisió amb caràcter definitiu, pel sistema de promoció interna, de 6 places d'administratiu, grup C, subgrup C1 de la plantilla de personal funcionari

DOGC_bases_convocat_ria_i_obertura_termini.pdf

BOP_12022018_publicaci__provisional_promoci__interna_administratives.pdf

CONVOCATÒRIA I BASES REGULADORES PROCÉS SELECTIU CONTRACTACIÓ LABORAL TEMPORAL, MITJANÇANT CONCURS,  D'1 OFICIAL DE 1a DE LA BRIGADA D'OBRES i SERVEIS i LA CREACIÓ D'UNA BORSA DE TREBALL

DOGC_7490_08112017_Convocat_ria_i_bases_Oficial_de_1a.pdf

S'han de presentar a l'Ajuntament de Masquefa o pels mitjans legalment establerts.

DECRET_ADMESOS_I_EXCLOSOS_CONCURS_OFICIAL_1.pdf

Acceptació al·legacions: Decret_acceptaci__al_legacions.pdf

el dia de les proves selectives és dijous 25 de gener de 2018 aprovat en el decret d'admesos i exclosos però en horari d'inici de les proves a les 12.30h

disculpeu les molèsties,

Acta tribunal 25/01/2018: acta_tribunal_25.01.2018_resultats_convocat_ria_oficial_1a.pdf

CONVOCATÒRIA I BASES GENERALS PROCÉS SELECTIU CONTRACTACIÓ LABORAL, MITJANÇANT CONTRACTE DE RELLEU, D'UN CONSERGE D'EQUIPAMENTS ESPORTIUS

DOGC_7490_08112017_BASES_PROC_S_SELECTIU_CONTRACTE_RELLEU_CONSERGE_EQUIPAMENTS_ESPORTIUS.pdf

S'han de presentar a l'Ajuntament de Masquefa o pels mitjans legalment establerts.

DECRET_LLISTA_ADMESOS_I_EXCLOSOS.pdf

Acta tribunal 18/01/2018: acta_tribunal_18012018_resultats__de_seleccio_conserge_equipaments_esportius.pdf

Oferta d'ocupació pública 2017

DOGC_7433_2017_Publicaci__Oferta_ocupaci__p_blica_201.pdf

Convocatòria per a la constitució d'una borsa de treball de personal auxiliar administratiu (laboral i/o nomenament interí) a l'Ajuntament de Masquefa.

DOGC_7433_2017 Convocat_ria_i_Bases_borsa_aux_adm_2017.pdf

* La presentació de sol·licituds per participar en la convocatòria és del 15 d'agost de 2017 al 03 de setembre de 2017 (ambdós inclosos). S'han de presentar a l'Ajuntament de Masquefa o pels mitjans legalment establerts.

Decret alcaldía LLISTA PROVISIONAL ADMESOS I EXCLOSOS convocatoria boesa de treball de personal auxiliar administratiu (laboral i/o nomenament interí)

 Decret_alcaldia_965_2017_llista_provisional_admesos_i_exclosos__borsa_aux_adm.pdf

Decret alcaldía LLISTA DEFINITIVA ADMESOS I EXCLOSOS convocatoria borsa de treball de personal auxiliar administratiu (laboral i/o nomenament interí)

RESOLUCIO_LLISTA_DEFINITIVA_ADMESOS_I_EXCLOSOS.pdf

Decret alcaldía de CANVI data de la convocatoria de la borsa de personal auxiliar administratiu:

Decret_1049_de_canvi_data_proves_selectives.pdf

Acta final 14/11/2017 proves selectives: acta_tribunal_proves_selectives_borsa_treball_aux._administratius_Aj_Masquefa.pdf

Convocatoria per la contractació en règim laboral temporal d'un/a agent cívic de la Mancomunitat Intermunicipal de La Beguda Alta

Anunci_DOGC_Bases_convocat_ria_agent_c_vic_Mancomunitat.pdf

*La presentació de sol·licituds per participar a la convocatoria és del 15 de juliol al 3 d'agost de 2017 (ambdós inclosos). S'han de presentar a l'Ajuntament de Masquefa o pels mitjans  legalment establerts

PDF_Resoluci__llista_admesos_i_exclosos_DNI_agent_c_vic.pdf

* A partir de la publicació de la resolució d'admesos i exclosos al BOPB, hi haurà un termini de 10 dies per a presentar al·legacions.

Acta_07092017_concurs_lliure_contractacio_agent_c_vic_Mancomunitat.pdf

Convocatòria per la contractació en règim laboral temporal d'un Agent d'Ocupació i Desenvolupament Local (AODL), mitjançant concurs- oposició a l'Ajuntament de Masquefa

BASES_CONVOCATORIA_AODL_AJUNTAMENT_MASQUEFA.pdf

*termini presentacíó sol·licituds; 6 de juliol al 14 de juliol (ambdós inclosos)

Resolució admesos i exclosos convocatoria AODL: Resoluci__admesos_i_exclosos_convocat_ria_AODL.pdf

Acta final 18/07/2017 convocatoria AODL 2017:ACTA_18072017_convocat_ria_proves_AODL_Ajuntament_Masquefa_2017.pdf

 Convocatòria 2n pla d'ocupació 2017 de foment de l'ocupació local Ajuntament Masquefa: Convocat_ria_2n_pla_d_ocupaci__2017_de_foment_de_l_ocupaci__local.pdf

- Resolució admesos i exclosos i dia de les proves:

Resoluci__admesos_i_exclosos_2n_Pla_Ocupaci__2017.pdf

CONVOCATÒRIA PRIMER PLA D'OCUPACIÓ 2017 DE FOMENT DE L'OCUPACIÓ LOCAL

Bases i acord: 
08_Proposta_acord_1r_Pla_Ocupaci__2017__2_.pdf

Resolució llista admesos i exclosos i dia entrevista: 
DEC_186_2017_llista_admesos_i_exclosos_i_dia_entrevista_1rs_Plans_Ocupaci__20.pdf

Acta resultats 09/03/2017: 
Acta_09032017_resultats_proces_selectiu_1rs_Plans_Ocupaci__201.pdf

CONVOCATÒRIA I BASES REGULADORES DEL PROCÉS DE SELECCIÓ MITJANÇANT CONCURS- OPOSICIÓ LLIURE PER COBRIR AMB CARÀCTER INTERÍ, LA PLAÇA D'INTERVENTOR DE L'AJUNTAMENT DE MASQUEFA

-BOPB 18/01/2017: BOPB_bases_convocat_ria.pdf

*Divendres 20/01/2017 és publicarà al BOPB una correcció d'un error material en quan a la publicació de l'anunci de la convocatòria. L`inici del còmput per a presentar sol·licituds per poder participar a la convocatòria és a partir de l'endema de la publicació de l'anunci de la convocatòria al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC)

Bases: BOPB_bases_convocat_ria.pdf

Esmena BOPB 20/01/2017: BOPB_esmena_inici_c_mput.pdf

- DOGC 19/01/2017: DOGC_inici_termini_presentaci__sol_licituds.pdf

 L'inici de la presentació de sol·licituds per participar al concurs- oposició és de 20 dies naturals: del 20 de gener al 8 de febrer de 2017

-Publicació resolució admesos i exclosos, constitució del tribunal i dia de les proves selectives:

DEC_127_2017_Resolucio_LLISTA_DEFINITIVA_admesos_i_exclosos_1_pla_a_interventor_inter_.pdf

*Està pendent a publicació de l'esmentada resolució al BOPB i al DOGC que es preveu que surtin els dies 23 i 24 de febrer de 2017

-publicació DOGC 23/02/2017:DOGC_publicaci__llista_admesos_i_excloso.pdf

- publicació BOPB 24/02/2017: BOPB_resoluci__admesos_i_exclosos.pdf

-Acta resultats 01/03/2017: Acta_01.03.2017_resultats_concur__oposici__1_pla_a_interventor_inter__Aj_Masquefa.pdf

 

CONVOCATÒRIA PER A LA SELECCIÓ  D'UNA PERSONA DOCENT PER A DESENVOLUPAR EL PROJECTE "CRÉIXER,  FUTUR: APRENENTATGE, FORMACIO I INSERCIÓ LABORAL PER A JOVES " A L'AJUNTAMENT DE MASQUEFA:

Bases convocatòria:
RRHH_Certificat_acord_Bases_convocat_ria_Projecte_Singulars.pdf

*La presentació de sol·licituds per participar a la convocatòria és de 6 dies naturals: 17 de gener al 22 de gener de 2017 (ambdós inclosos)

Resolució admesos i exclosos i dies proves selectives:
RRHH_Resoluci__admesos_i_exclosos.pdf

Acta resultats procés selectiu 30/01/2017 per a la contractació d'un docent ProjecteSingulars:
Acta_signada_comissi__seleccionadora_30012017_personal_docent.pdf

 

 

Convocatòries tancades 2016

CONVOCATÒRIA 1 PLAÇA D'AGENT DE LA POLICIA LOCAL COM A PERSONAL FUNCIONARI I LA CREACIÓ D'UNA BORSA DE TREBALL (convocatòria en curs):

 Oferta ocupació pública any 2015 1 plaça d'agent de la policia local

BOPB_06.11.2015.pdf

DOGC_Publicaci__Oferta_Ocupaci__P_blica.pdf

- Bases aprovades i pendents de publicació al BOPB (íntegres) i al DOGC (extracte).  Un cop publicat al DOGC hi ha un termini de 20 dies naturals a partir de l'endemà al de la publicació per a la presentació de sol·licituds per a  participar en la convocatòria

 - Publicació BOPB: Aprovaci__bases_BOPB_25.11.2015.pdf

    *Esmena publicació BOPB: S'ha detectat una error en la base 3a. de "requisits de participació en la convocatòria": on diu "Posseir el permís de conduir dels vehicles A1, A2, B i BTP ha de dir: Posseir el permís de conduir dels vehicles A1, A2, A, B i BTP.

- Esmena Base 3a. BOPB_09.12.15_esmena_base_3a.pdf

     En breu sortirà l'esmena publicada al BOPB. Aquesta esmena no afectarà en el còmput d'inici dels 20 dies naturals de presentació de sol·licituds amb la última publicació al DOGC. Disculpeu les molèsties.

-Publicació DOGC d'01/12/2015 d'obertura de termini (02/12/15-21/12/15 ambdós inclosos) per a la presentació d'instàncies: Obertura_termini_DOGC_01122015.pdf

- Aclariment de la base 3a de requisits de participació a la convocatòria:

decret_aclariment_antecedents_penals.pdf

 -Llista ADMESOS/EXCLOSOS, dia inici de les proves i constitució del tribunal:

- Resolució alcaldia 80/2016: Resol._alcaldia_80_2016_llista_admesos_i_exclosos.pdf

-  Acta 1a sessió 23.02.2016_ convocatòria 1 plaça agent policia local i creació borsa de treball

1a_sessi__acta_convocat_ria_1_agent_policia_local_Masquefa_i_borsa_de_treball.pdf

- Convocatòria entrevista personal. Es convoca a tots els aspirants al Centre Tecnològic Comunitari (CTC), Av Catalunya, 60 de Masquefa.

dia_i_hora_entrevistes_personals_convocat_ria_policia_Ajuntament_Masquefa.pdf

- Resultats prova psicotècnica i convocatòria a la resta de proves del procés selectiu:

Acta sessió 01.03.2016: Acta_sessi__01.03.2016_resultats_proves_psicot_cniques.pdf

Acta sessió 03.03.2016: Acta_sessi__03.03.2016_resultats_proves_psicot_cniques.pdf

*Disculpeu les molèsties. En relació a l'acta final sessió 15.03.2016 hi ha hagut unes modificacions per unes errades en la transcripció de puntuacions en la fase de mèrits. En l'apartat final "PUNTUACIÓ TOTAL" és tot correcte. L'error ha estat en el traspàs de puntuacions en l'apartat anterior "FASE DE CONCURS" (mèrits).En breu tornem a publicar l'acta correcte. Gràcies

- Acta final_Acta_final_15.03.2016.pdf

- Resolució de les al·legacions presentades pels aspirants segons acord aprovat JGL18/04/2016:

  RRHH_Certificat_acord_JGL_20160418_Proposta_estimaci__recursos_presentats_convocatoria_policia_local.pdf

   

 

 PROVISIÓ, MITJANÇANT PROMOCIÓ INTERNA, D'1 PLAÇA DE CAPORAL DE LA POLICIA LOCAL DE MASQUEFA (convocatòria en curs)

-Publicació bases BOPB_: BOPB__20161103_Publicaci__convocat_ria.pdf

-Publicació obertura termini_: DOGC_7090_01.04.16_obertura_termin.pdf

*El termini de presentació de sol·licituds és de 20 dies hàbils comptats des del 04/04/2016 fins 29/04/2016 (ambdos inclosos).

- Resolució alcaldia 390/2016 de llista d'admesos i exclosos, la constitució del tribunal i inici de les proves: 

 RRHH_390_2016_Resoluci__d_admesos_i_exclosos_promoci__interna.pdf

-Acta tribunal qualificador de 21/06/2016 resultats convocatòria: Acta_21.06.2016_tribunal_qualificador_resultats_promocio_interna_caporal.pdf

 -Acta tribunal qualificador de 29/06/2016: Acta_2a_sessi__29062016_convocat_ria_promoci__interna_1_pla_a_caporal_Masquefa.pdf

-Acta tribunal qualificador de 06/10/2016:

Acta_06102016_3a_sessi__promoci__interna_capora.pdf

   

 

 
CONVOCATÒRIA I BASES REGULADORES PER A LA CONSTITUCIÓ D'UNA BORSA DE TREBALL D'AUXILIARS ADMINISTRATIUS PER A CONTRACTACIONS TEMPORALS I/O NOMENAMENTS D'INTERINS DE L'AJUNTAMENT DE MASQUEFA

-Publicació bases BOPB: BOPB_25.04.2016_publicaci__bases.pdf

-Publicació obertura termini DOGC: RRHH_DOGC_obertura_termini.pdf

*El termini de presentació de sol·licituds és de 10 dies hàbils comptats des del 2 de maig al 13 de maig de 2016 (ambdós inclosos).

**Errada en el número de compte corrent que estableixen les bases per fer efectiva la taxa dels drets d'exàmen de la convocatòria de la BORSA DE TREBALL D'AUXILIARS ADMINISTRATIUS: compte "CORRECTE": ES08-2100-0241-71-0200007634

Disculpeu les molèsties!

-Publicació dia 27/05/2016 a les 8:05h del matí de la RESOLUCIÓ 397/2016 LLISTA PROVISIONAL D'ADMESOS I EXCLOSOS:

RRHH_Resoluci__llista_provisional_admesos_i_exclosos_borsa_aux_adm.pdf

* D'acord amb el que estableix el punt 4t d'aquesta resolució, els aspirants EXCLOSOS disposen d'un termini de 3 dies hàbils a partir de la publicació d'aquesta resolució al web de l'Ajuntament, per aportar la documentació que manqui, d'acord amb el que estableix la base 6a de les bases de la convocatòria

- Publicació 03/06/2016 a les 9.45h matí la RESOLUCIÓ 440/2016 LLISTA DEFINITIVA D'ADMESOS I EXCLOSOS i DIA DE LES PROVES SELECTIVES

RRHH_Resoluci__LLISTA_DEFINITIVA_admesos_i_exclosos_DNI.pdf

- Publicació acta 28/06/2016 a les 13.15h RESULTATS CONVOCATÒRIA BORSA DE TREBALL D'AUXILIARS ADMINISTRATIUS 

Acta_28062016_convocat_ria_borsa_aux_adm_Aj_Masquefa_2016.pdf

- Tramesa acta comissió seleccionadora borsa de treball d'auxiliars administratius:

RRHH_3113_2016_acord_JGL_19122016_Tramesa_acta_proces_selectiu_borsa_aux_adm_2016.pdf

- Tramesa informe valoracó període pràctiques aspirant DNI ---7339 segons estableix base 8a exercici 4t:

08_acord_Tramesa_informe_APTA_Sra_Dolors_Sousa_Cadenas.pdf

 

PLA OCUPACIÓ 2016 CONTRACTACIÓ 1 AGENT CÍVIC MANCOMUNITAT  DE LA BEGUDA:

- Decret de la presidència 3/2016: RRHH_Pla_ocupaci__Mancomunitat_agent_c_vic_2016.pdf

- Decret de la presidència 5/2016: Decret_5_2016__Convocatoria_1_pla_a_agent_c_vic_Mancomunitat_Beguda_Alta.pdf

* l'entrevista es portarà a terme a l'Ajuntament de Masquefa el dilluns dia 05 de setembre segons els horaris establerts en el Decret 5/2016.

Acta 05/09/2016:  Publicació dels resultats de la selecció d'1 agent cívic (Mancomunitat Intermunicipal de la Beguda Alta): Acta_05092016_Aspirants_aprovats_agent_c_vic_Mancomunitat_DNI.pdf

 

OFERTA PÚBLICA OCUPACIÓ 2016: 

-Publicació BOPB 04/07/2016: BOPB_04072016_oferta_t_c_sup_SSEE.pdf

-Publicació DOGC 08/07/2016:DOGC_7158_DE_08.07.2016_oferta_ocupacio_publica_201.pdf

 

CONVOCATÒRIA I BASES REGULADORES DEL CONCURS-OPOSICIÓ LLIURE D'1 PLAÇA DE TÈCNIC SUPERIOR DE SERVEIS ECONÒMICS COM A FUNCIONARI DE L'AJUNTAMENT DE MASQUEFA

 - Publicació BOPB 20/07/2016: BOPB_20162007_pulblicaci__bases_convocat_ria_t_c_sup_SSEE.pdf

 -Publicació DOGC 28/07/2016: DOGC_7172_de_28.07.2016_obertura_termin.pdf

*el termini de presentació de sol·licituds per a formar part de la convocatòria per 1 plaça de tècnic superior de           serveis econòmics és del 29 de juliol al 17 d'agost de 2016 (ambdós inclosos)

- Publicació de la Resolució 682/2016, del 24/08/2016, llista PROVISIONAL d'Admesos i exclosos

Decret_682_2016_Resolucio_LLISTA_PROVISIONAL_admesos_i_exclosos_1_pla_a_tecnic_de_Serveis_Economics.pdf

- Publicació de la Resolució 756/2016, de 14/09/2016, llista DEFINITIVA d'admesos i exclosos, constitució dels membres del tribunal i inici de les proves selectives:

RRHH_Decret_756_2016_Resolucio_LLISTA_DEFINITIVA_admesos_i_exclosos_1_pla_a_tecnic_de_Serveis_Econom.pdf

- Publicació Acta tribunal qualificador de 27/09/2016: 

ACTA_DEL_TRIBUNAL_1a_sessi__27_09_2016_firmada.pdf

- Publicació Acta tribunal qualificador 30/09/2016:

ACTA_DEL_TRIBUNAL_2a_sessi__30_09_2016.pdf

 

CONVOCATÒRIA I BASES REGULADORES QUE HAN DE REGIR EL PROCÉS SELECTIU PER A LA CONTRACTACIÓ D'UN/A AGENT D'OCUPACIÓ I DESENVOLUPAMENT LOCAL [AODL] DE L’AJUNTAMENT DE MASQUEFA

-Publicació web ajuntament 02/08/2016: RRHH_Certificat_acord_Convocatoria_proces_selectiu_Agent_d_Ocupaci__Desenvolupament_Local.pdf

*El termini de presentació de sol·licituds és del 2 d'agost al 16 d'agost de 2016 (ambdós inclosos)

-Resolució alcaldia llista d'admesos i exclosos: RRHH_Resoluci__admesos_i_exclosos_DNI.pdf

*Important a tenir en compte pels aspirants!: el dia 7 de setembre a les 9.15h són les proves i abans del dia 31/08/2016 han de presentar la documentació que manca per continuar formant part en el procés selectiu

-Resolució DEFINITIVA llista d'admesos i exclosos, membres del tribunal i dia de la prova: Resolucio_DEFINITIVA_admesos_i_exclosos_DNI_convocatoria_AODL.pdf

- Acta resultats procés selectiu 07/09/2016 per la contractació d'1 AODL de l'Ajuntament de Masquefa:

ACTA_de_l_organ_seleccionador_07092016.pdf

 


 

 

 

 

 

 

© Ajuntament de Masquefa, 2009. Major, 93 - 08783 Masquefa - Correu electrònic - Tel. 93 772 50 30
webmestre   Accessibilitat   Avís Legal   RSS   Disseny web: aTotArreu.com

Logos Administració Pública

Aquest projecte està subvencionat pel Departament d’Empresa i Coneixement i el Fons Social Europeu, d’acord el Programa integral de foment de l’emprenedoria emmarcat al Programa Catalunya Emprèn, regulat per l’Ordre EMC/181/2016, de 29 de juny.