Formulari de subscripció

Dades de subscripció


Àrees d'Interés * Notícies
Agenda
Taulell d'anuncis
Cursos

Quin és el resultat d'aquesta operació?: * 7+1= (control anti-spam)

Si ja vas realitzar la teva subscripció, pots accedir a la teva fitxa.

D’acord amb el que disposa l’article 5 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de dades de caràcter personal, us informem que les vostres dades de caràcter personal s’incorporaran al fitxer Comunicació i Publicacions, del que és responsable l’Ajuntament de Masquefa i seran objecte de tractament per gestionar les comunicacions i publicacions de l’Ajuntament, en l’àmbit de les seves funcions; no seran cedides a persones físiques i jurídiques públiques o privades sense el vostre consentiment o si no ho autoritza una llei. Podeu exercir els drets d’accés, rectificació, cancel•lació i oposició adreçant-vos al correu electrònic masquefa@diba.cat o al correu postal c/ Major, 93 de Masquefa.